C.S. (Cees) van Wingerden

foto C.S. (Cees) van Wingerden
Fotopersburo Dijkstra

Gepensioneerde manager van onder andere DSM die vier jaar AOV-Tweede Kamerlid was. Maakte sinds mei 1995 nog alleen met W.J. Verkerk deel uit van de AOV-fractie, nadat een conflict met Jet Nijpels was ontstaan. Kort voor de verkiezingen van 1998 kwam het ook tot een breuk met zijn fractiegenoot Verkerk. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met financieel-economische zaken.

AOV, fractie-Van Wingerden (ex-AOV)
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Simon (Cees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Alblasserdam, 4 mei 1927

overlijdensplaats en -datum
Brummen, 20 juli 2012

3.

Partij/stroming

partij(en)
AOV (Algemeen Ouderen Verbond)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie lid-Van Wingerden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 mei 1995 tot 29 augustus 1995 (na uit de AOV-fractie te zijn gezet en tot het royement als AOV-lid van Nijpels, Aiking en Boogaard)
 • Groep-Van Wingerden/Verkerk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 augustus 1995 tot 31 maart 1998 (feitelijk het restant van de AOV-fractie)
 • Groep-Van Wingerden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 maart 1998 tot 19 mei 1998 (na afsplitsing Verkerk)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • commercieel manager, "DSM Aardgas" B.V., van 1984 tot 1987
 • pensioen (v.u.t.-regeling), van 1987 tot 1992
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • fractievoorzitter AOV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 augustus 1995 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid bestuur Stichting SOV Catering Services te Utrecht, van 1987 tot 1988
 • voorzitter Raad van Commissarissen SOV Beheer B.V. te Utrecht, van 1989 tot 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met financieel-economische zaken

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 16 mei 1995 door het hoofdbestuur van het AOV geschorst als partijlid, vanwege zijn disfunctioneren, openbaarmaking van (deels) vertrouwelijke gegevens over fractieleden en -medewerkers, en zijn steun aan de Eerste Kamerkandidatuur van partijvoorzitter Batenburg. Op 23 mei 1995 zegde de fractie het vertrouwen in hem op en een week later werd hij uit de fractie gezet. W.J. Verkerk verklaarde zich solidair met hem. Vormde vanaf 31 mei 1995 de Groep-Van Wingerden/Verkerk. Verklaarde op 29 augustus 1995 in de Tweede Kamer dat hij en Verkerk zich na het op 10 juni door de AOV-ledenvergadering uitgesproken royement van Nijpels, Aiking en Boogaard als rechtmatige AOV-fractie beschouwden.
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.