L.E.Ch. (Leo) Boogaard sr.

foto L.E.Ch. (Leo) Boogaard sr.vergrootglas

Uit het bedrijfsleven afkomstige Ouderenvertegenwoordiger, die als manager ook enige tijd in het buitenland verbleef. Koos in 1995 de zijde van Jet Nijpels toen het tot een breuk in de AOV-fractie kwam. In de Kamer hield hij zich bezig met buitenlandse zaken, sociale zaken, landbouw en justitie. Had opvallende belangstelling voor Oosterse filosofie. Verliet in 1996 de Kamer vanwege zijn gezondheid.

AOV, groep-Nijpels (ex-AOV)
in de periode 1994-1996: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Leonardus Eliza Christiaan (Leo)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 april 1928

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 juli 1999

levensbeschouwing
Hervormd (opgevoed)

niet-kerkelijke levensbeschouwing
 • reïncarnatie-leer
 • leer van oorzaak en gevolg (Karma)

partij/stroming

partij(en)
 • AOV (Algemeen Ouderen Verbond), tot 10 juni 1995 (geroyeerd)
 • Senioren 2000, vanaf 23 augustus 1995

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Nijpels, van 29 augustus 1995 tot 1 september 1996

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker afdeling Materialen, BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), van 16 juli 1946 tot maart 1948
 • medewerker accountantsafdeling, BPM, van 1 januari 1950 tot 9 februari 1953
 • medewerker financiële administratie, computing, methods en proces audit, Shell Curaçao, van 10 februari 1953 tot 10 februari 1969
 • medewerker international computing, SIPM (Shell International Petroleum Maatschappij) te 's-Gravenhage, van februari 1969 tot april 1974
 • medewerker international computing, SIPM te Londen, van april 1974 tot juli 1974
 • medewerker international computing, SIPM te 's-Gravenhage, van juli 1974 tot oktober 1976
 • medewerker exploitatie & produktie, controllers financial and legal, SIPM te 's-Gravenhage, van oktober 1976 tot oktober 1983
 • financieel en administratief manager Bangla Desh "Shell", van oktober 1983 tot 30 april 1984
 • gepensioneerd, vanaf 1 mei 1984
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 1 september 1996

partijpolitieke functies

 • secretaris AOV, van januari 1994 tot 17 mei 1994
 • vicefractievoorzitter AOV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 29 augustus 1995
 • penningmeester AOV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 1995 tot 6 september 1995
 • vicefractievoorzitter groep-Nijpels Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 september 1995 tot 1 september 1996

nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 mei 1994 tot 1 september 1996

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te 's-Gravenhage

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o., Christelijke middelbare school, tot 1 juli 1946
 • Openbare Hogere Burgerschool (staatsexamen), van 2 juli 1950 tot 8 augustus 1961

academische studie
 • Nederland recht (niet voltooid), Universiteit van Amsterdam, vanaf september 1973

overige opleidingen
 • cursus PDB (Praktijk Diploma Boekhouden)
 • cursus algebra, NIVRA
 • cursus techniek van de handel, NIVRA
 • bedrijfskadertraining Shell
 • managementcursussen Shell
 • computercursussen Shell/IBM

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken, buitenlandse zaken, Antilliaanse zaken, landbouw en justitie

wetenswaardigheden

algemeen
 • Nadat hij, met Jet Nijpels en Liesbeth Aiking, was geroyeerd als AOV-lid, beschouwden de fractieleden Van Wingerden en Verkerk, die 30 mei 1995 uit de AOV-fractie waren gezet, zich als rechtmatige AOV-fractie. Vanaf 29 augustus 1995 vormden Nijpels, Aiking en hij de groep-Nijpels.

uit de privésfeer
Zijn vader was afdelingschef bij de BPM, zijn moeder verpleegster

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Eindhoven, Louis Kookenweg 12, van 2 mei 1989 en nog in 1995
 • 's-Gravenhage, vanaf 1996

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Tennisvereniging "Prinsejagt" te Eindhoven

hobby's
 • Oosterse filosofie
 • tennis, zwemmen
 • tuinieren
 • puzzelen

militaire dienst
 • dienstplichtig militair, van 8 maart 1948 tot 1 januari 1950

rang(en) reserve-officier
 • reserve-eerste luitenant, vanaf 1 januari 1951

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 28 september 1951 (echtgenote overleden 7 september 1994)

echtgeno(o)t(e)/partner
F.J. van IJsseldijk, Frida Janna

kinderen
3 zoons

vader
J.F.Th. Boogaard, Jan Frederik Theodoor

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 4 oktober 1884

moeder
J.A. van de Rhee, Johanna Adriana

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage (omstreeks 1887)

broers en zusters
2 broers en 3 zusters

beroep grootvader (vaderskant)
adjudant Kon. Marechaussee

beroep grootvader (moederskant)
medewerker HTM (Haagsche Tramweg Maatschappij)

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.