Tweede Kamerfractie Lid-Voogd

De fractie lid-Voogd ontstond op 14 december 1966, nadat Poulus Voogd uit de Boerenpartij-fractie stapte toen hij niet herverkiesbaar was gesteld en vanwege ruzie met partijsecretaris Harmsen.

Voogd stond aanvankelijk op een zesde plaats op de kandidatenlijst, maar werd van de lijst gehaald door partijleider Hendrik Koekoek. Volgens Koekoek had dit te maken met een afdracht van 5.000 gulden die Voogd weigerde aan de partij te betalen. Voogd stelde echter dat hij het slachtoffer was van een machtsstrijd tussen Koekoek en fractiegenoot Harmsen.

De fractie was van tot 22 februari 1967 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd.

Voogd nam in 1967 zonder succes met een eigen lijst deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1967.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.