P. (Poulus) Voogd

foto P. (Poulus) Voogdvergrootglas

Uit de ARP afkomstig en tot de Gereformeerde Bond behorend Tweede Kamerlid voor de Boerenpartij. Maakte met Koekoek en Harmsen deel uit van de eerste fractie van zijn partij. Was veehouder in de Krimpenerwaard. Nam openlijk afstand van Koekoek toen die senator Adams, die 'fout' was geweest in de oorlog, de hand boven het hoofd hield. Verliet de BP-fractie nadat hij niet herkiesbaar was gesteld en kwam in 1967 met een eigen lijst, die echter geen zetel haalde.

Boerenpartij, fractie-Voogd (ex-BP)
in de periode 1963-1967: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Poulus (Poulus)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ouddorp (Z.H.), 12 december 1905

overlijdensplaats en -datum
Bergambacht (Z.H.), 12 februari 1976

levensbeschouwing
Hervormd (lid Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk)

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij)
 • Boerenpartij, tot december 1966
 • CDU (Christen-Democratische Unie), vanaf juli 1967

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Voogd, van 13 december 1966 tot 22 februari 1967

hoofdfuncties/beroepen

 • veehouder/veehandelaar te Stellendam
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Stellendam, van november 1945 tot september 1946 (voor de ARP)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 22 februari 1967
 • fractievoorzitter (éénmansfractie) groep-Voogd, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 december 1966 tot 22 februari 1967

partijpolitieke functies

 • vicevoorzitter ARP kiesvereniging Stellendam
 • lid hoofdbestuur Boerenpartij, van 1958 tot 1965
 • lid dagelijks bestuur CDU, vanaf 23 september 1967

nevenfuncties

algemeen secretaris Vereniging voor bedrijfsvrijheid in de landbouw, 1964

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Ouddorp, van 1911 tot 1917

voortgezet onderwijs
 • Openbare Lagere Landbouwschool te Ouddorp (2 jaar)

overige opleidingen
 • cursus landbouweconomie
 • cursus belastingrecht
 • cursus stenografie
 • cursus warenkennis

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was veehouder en -handelaar

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Stellendam, tot juli 1954
 • Stolwijk, vanaf juli 1954
 • Bergambacht, Kadijkselaan 15, omstreeks 1963 en nog in 1967

overige onderscheidingen en prijzen
Oorkonde van H.M. de Koningin voor de lande in de oorlog bewezen diensten

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Stellendam, juni 1940

echtgeno(o)t(e)/partner
D.W. van Seters, Dina Willemina

kinderen
1 zoon en 1 dochter

vader
D. Voogd, Dirk

geboorteplaats en/of -datum
Ouddorp, 5 maart 1873

moeder
J. van Huizen, Jacomijntje

geboorteplaats en/of -datum
Ouddorp, 17 maart 1874

beroep grootvader (vaderskant)
veehouder/veehandelaar

beroep grootvader (moederskant)
veehouder

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.