Enquêtecommissie woningcorporaties: Minister Dekker kreeg geen grip op woningcorporaties

maandag 30 juni 2014

DEN HAAG (PDC) - Vandaag werden de eerste drie bewindspersonen, die in de onderzoeksperiode van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties de verantwoordelijkheid droegen, verhoord over wat er misliep in de corporatiesector. Achtereenvolgens kwamen Johan Remkes, Sybilla Dekker en Pieter Winsemius (allen VVD) aan het woord.

Johan Remkes, van 1998 tot 2002 staatssecretaris Volkshuisvesting, verklaarde dat zijn beleid de deur 'hooguit op een kier' heeft gezet om onverantwoorde nevenactiviteiten als bij Vestia te ontplooien. Volgens Remkes werden de vrijheden voor woningcorporaties pas echt vergroot onder het bewind van zijn opvolger. Sybilla Dekker, minister van Volksgezondheid tussen 2003 en 2006, wenste de corporatiesector - conform het regeerakkoord - zo min mogelijk regels op te leggen. Het aanscherpen van toezicht, het inperken van nevenactiviteiten, het beteugelen van de derivatenhandel en de exorbitante salarissen liet Dekker daarom liggen. Uit het verhoor bleek, dat de oud-minister geen grip wist te krijgen op de corporatiewereld. Samenvattend stelde Dekker 'ja, we hadden er beter bovenop moeten zitten'.

Pieter Winsemius, minister van Volkshuisvesting tijdens de aankoop en verbouwing van het SS Rotterdam door corporatie Woonbron, nam zijn verantwoordelijkheid over het incident. Hij voegde daar echter aan toe, dat de incidenten in de corporatiewereld ook echt 'incidenten' waren en zij achteraf altijd voorkomen hadden kunnen worden. Volgens de oud-minister heeft een simpele rekenfout in het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende IV ervoor gezorgd, dat zijn opvolger Ella Vogelaar (PvdA) met een gat in de begroting begon. Vogelaar wordt woensdag door de commissie gehoord.

Bron: Trouw, De Volkskrant & NRC Handelsblad