Nieuwe voorzitters Eerste Kamercommissies: PVV'er De Graaff voorzitter commissie Infrastructuur

woensdag 22 juni 2011, 15:11

DEN HAAG (PDC) - De PVV levert de komende vier jaar in de Eerste Kamer de voorzitters van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening en van de commissie voor de Verzoekschriften. Dat zijn respectievelijk Marcel de Graaff en Gom van Strien.

Enkele commissievoorzitters uit de vorige periode behielden hun functie. Zo blijft (vooralsnog) VVD'er Fred de Graaf voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en CDA-lid Peter Essers voorzitter van de commissie voor Financiën. SP-lid Tineke Slagter behoudt het voorzitterschap van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De belangrijke vaste commissie voor Veiligheid en Justitie krijgt VVD'ster Ankie Broekers als voorzitter. Van de nieuwingestelde commissie Immigratie en Asiel/JBZ-aangelegenheden wordt Pauline Meurs (PvdA) voorzitter.

De volledige lijst is te vinden op de website van de Eerste Kamer.