Eerste Kamerverkiezingen 1983-2023

Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. Vanaf dit jaar werden alle leden tegelijkertijd gekozen door de Provinciale Staten. Daarnaast werden sindsdien de Kamervoorzitters gekozen door de Kamers zelf.

In onderstaand overzicht staan de verkiezingen van de Eerste Kamer sinds 1983.

Meer over