Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015

Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. Vanaf dit jaar werden alle leden tegelijkertijd gekozen door de Provinciale Staten. Daarnaast werden sindsdien de Kamervoorzitters gekozen door de Kamers zelf.

In onderstaand overzicht staan de verkiezingen van de Eerste Kamer sinds 1983.

 

Eerste Kamerverkiezingen - jaar

Nieuwe leden

Verkiezingen 2015

Gekozenen 2015

Verkiezingen 2011

Gekozenen 2011

Verkiezingen 2007

Gekozenen 2007

Verkiezingen 2003

Gekozenen 2003

Verkiezingen 1999

Gekozenen 1999

Verkiezingen 1995

Gekozenen 1995

Verkiezingen 1991

Gekozenen 1991

Verkiezingen 1987

Gekozenen 1987

Verkiezingen 1986

Gekozenen 1986

Verkiezingen 1983

Gekozenen 1983


Meer over