Profiel nieuwe Tweede Kamer 2003

Het 'gemiddelde' Tweede Kamerlid na de verkiezingen van 2003 is man, hoog opgeleid, tussen de 41 en 50 jaar en afkomstig uit de Randstad. Hij is eerder werkzaam geweest bij de overheid of een politiek-maatschappelijke organisatie en heeft relatief weinig 'Haagse' ervaring. Het aantal vrouwen ligt lager dan in de vorige periode. Er zijn 54 vrouwelijke Kamerleden. Het aantal nieuwkomers is met 58 hoog. Dertien leden keren terug in de Kamer (van wie enkelen overigens alleen als vervanger tijdelijk Tweede Kamerlid zijn geweest).

In de nieuwe Tweede Kamer van 2003 waren randstedelingen en mannen veruit in de meerderheid. 80 leden kwamen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland en er waren 101 mannen. De nieuwe Kamer was ook hoog opgeleid: bijna 125 leden hadden een universitaire opleiding of hogerberoepsopleiding gevolgd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhoudingen in deze Kamer.

2.

Regionale spreiding

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding onder de leden van deze Kamer.

3.

Afkomst

Onder de 150 nieuw gekozen Kamerleden waren 13 Nederlanders van buitenlandse afkomst. Onder hen waren 4 van Surinaamse afkomst, 3 van Turkse afkomst en 2 van Marokkaanse afkomst. Verder bevatte de Kamer 1 Antilliaan, 1 Somalische, 1 Iraanse en 1 Kaap-Verdiaan.

Van de allochtone Kamerleden zaten er 3 in de CDA-fractie, 4 bij de PvdA en 3 bij de VVD. De SP, GroenLinks en de LPF hadden ook elk 1 allochtoon in de fractie.

4.

Nieuwkomers

Er waren 30 Kamerleden gekozen die nog niet eerder in de Tweede Kamer hadden gezeten. Van de nieuwkomers waren er 18 van de PvdA, 8 van de VVD, 3 van hen zaten bij de LPF en 1 bij D66.

In mei 2002 waren 68 leden voor het eerst lid van de Tweede Kamer.

5.

Ervaring

22 van de nieuwe Tweede Kamerleden hadden eerdere ervaring als minister of staatssecretaris. In de CDA-fractie zaten 2 voormalig ministers en 5 staatssecretarissen. De PvdA had 1 oud-minister en 3 ex-staatssecretarissen. De VVD-fractie herbergde 6 leden met ervaring als minister en 5 leden die eerder staatssecretaris waren.

Diverse 'Paarse' kopstukken waren nu weer in de Kamer te vinden: Van Aartsen, Zalm, De Grave, Hoogervorst, Terpstra, Remkes, Bos, De Vries, Adelmund en Kalsbeek.

De meeste politieke ervaring hadden Klaas de Vries (PvdA) en Erica Terpstra (VVD). De Vries werd al in 1973 Tweede Kamerlid, maar zijn lidmaatschap was lange tijd onderbroken geweest door andere functies (o.a. voorzitter van de SER en minister). Terpstra is (met een onderbreking) sinds 1977 Tweede Kamerlid. Andere ervaren leden waren Jeltje van Nieuwenhoven en Bas van der Vlies (beide lid sinds 1981).


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.