Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

foto Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranusvergrootglas

Melanie Schultz van Haegen (1970) was van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017 minister van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I en het kabinet-Rutte II . Eerder was zij van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Balkenende I, II en III. Mevrouw Schultz van Haegen was eerder namens de VVD wethouder in Leiden en in 2003 korte tijd Tweede Kamerlid. In 2007-2010 was zij directeur zorginkoop bij Achmea.

VVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Voornamen (roepnaam)

Melanie Henriëtte (Melanie)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Laag-Soeren (gem. Rheden), 28 juni 1970

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • voorzitter bestuur Stichting Porticus (financiering projecten), vanaf januari 2018
 • minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017
 • directeur zorginkoop, "Achmea Zorg", van februari 2007 tot oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met luchtvaart, water, scheepvaart en de milieuwetgeving scheepvaart en het KNMI; sinds mei 2003 tevens met aangelegenheden inzake de spoorwegen), van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Balkenende belast met luchtvaart, water en het KNMI
 • Was als staatssecretaris in de kabinetten-Balkenende II en III tevens belast met personenvervoer per spoor, inclusief de capaciteitsverdeling

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • vicevoorzitter HELP (High Level Experts and Leaders Panel for Water and Disasters), vanaf 7 december 2013

vorige (2/9)
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Ballast Nedam
 • voorzitter WPF (World Population Foundation), van 2008 tot oktober 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/18)
 • Bracht in 2017 een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit over de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren. Het gaat om een startnota en bestaande beleidsplannen en visies blijven nog van kracht. (34.682 )
 • In 2016 verwierp de Tweede Kamer het door haar ingediende en verdedigde wetsvoorstel om een kentekenplicht in te voeren voor onder meer tractoren (34.397 )

als bewindspersoon (wetgeving) (2/9)
 • Bracht in 2016 de Omgevingswet (Stb. 156) tot stand. Hiermee wordt het omgevingsrecht gebundeld in één wet. Daarmee komt er één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures op ruimtelijk gebied. Dat moet de mogelijkheden voor een integraal beleid vergroten, evenals een betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht. Daarnaast wordt beoogd tot een substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht te komen. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. De wet komt in plaats van 26 wetten, waaronder de Onteigeningswet, de Tracéwet, de Wegenwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening, alsmede delen van de Monumentenwet en de Woningwet. (33.962 )
 • Bracht in 2015 de Wet basisregistratie ondergrond (Stb. 362) tot stand. De wet regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. Beheerder van de basisregistratie is TNO. (33.839 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar vader was chemicus/adviseur; haar moeder was onderwijzeres
 • Haar echtgenoot is advocaat
 • Woonde in haar jeugd zes jaren in België

verkiezingen
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, mei 2003 (geweigerd)

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.