Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW)

Dit ministerie had de zorg voor het vervoer en het verkeer te land, te water en in de lucht. Voorts was het verantwoordelijk voor de beveiliging van het land tegen het water en voor de waterhuishouding. Per 14 oktober 2010 gingen de taken van het departement over naar het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De beleidsterreinen waarmee dit ministerie zich bezighield, waren

  • mobiliteit (personen- en goederenvervoer, infrastructuur, bereikbaarheid)
  • verkeersveiligheid
  • luchtvaart en luchthavens
  • spoorwegen
  • binnen- en zeescheepvaart, havenbeleid
  • waterbeheer (hoofdvaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid)
  • Noordzeebeleid
  • KNMI

Het departement werd in 1877 ingesteld (als ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid). In 1905 werd Waterstaat zelfstandig en in 1947 werd de naam Verkeer en Waterstaat.


2.

Historische ontwikkeling

Met uitzondering van de perioden 1814-1820 en 1830-1831 viel het bereidsterrein waterstaat tot 1877 onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betrof de zorg voor land-, water- en spoor- en tramwegen, het waterbeheer (polders, droogmakerijen) en scheepvaart.

Het kabinet-Kappeyne van de Coppello stelde in 1877 het nieuwe ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid in. Tot de taken van dit ministerie behoorde tevens de zorg voor posterijen, telegrafie en telefonie (alleen in de periode 1937-1947 was dit niet het geval). Per 1 juli 1906 werd, tijdens het kabinet-De Meester, Waterstaat een afzonderlijk departement. Een belangrijke taak was vanaf het begin van de twintigste eeuw het beleid rond de Zuiderzeewerken (afsluiting en inpolderingen).

In 1945 werd de naam Waterstaat gewijzigd in Verkeer en Energie. Openbare Werken kwamen toen onder een nieuw departement. In 1947 kreeg het ministerie zijn huidige naam. De verantwoordelijkheid voor telecommunicatie en post ging in 2007 over van Verkeer en Waterstaat naar Economische Zaken.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.