D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Democraten 66 (D66) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Alexander Pechtold als lijsttrekker. D66 haalde 19 zetels, daarvóór had de partij 12 zetels in de Tweede Kamer. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'samen sterker - kansen voor iedereen'.

Na de Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven, Pia Dijkstra en Wouter Koolmees was de Haagse wethouder en oud-partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven de hoogste nieuwkomer op de lijst. Een andere nieuwkomer was de Amsterdamse D66-voorman Jan Paternotte.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2017

D66 ging de verkiezingen in met het programma: 'samen sterker - kansen voor iedereen'. Het programma is vooral gericht op onderwijs, schone groei, banen, pro-Europa en actief publiek leiderschap.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Onderwijs

 • er moeten brede buurtscholen (kindcentra) komen waar ieder kind vanaf twee jaar gelijke kansen krijgt door uitstekend onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een gezond leven.
 • investeren in docenten: minder regels, minder lesuren, meer ruimte om beter onderwijs te geven.
 • investeren in beter beroepsonderwijs door nauwere aansluiting op de arbeidsmarkt en van het mbo op het hbo, meer ruimte voor vakmanschap en meer internationale kansen.
 • een leven lang leren en tweede kansen voor iedereen: kansen om te stapelen, bij te scholen of een nieuwe carrièredroom na te jagen.
 • investeren in onderzoek - fundamenteel en toegepast. De kwaliteit van wo-onderwijs moet versterkt worden via digitalisering, de kwaliteit van docenten en medezeggenschap.

Schone groei

 • alle kolencentrales sluiten, te beginnen met de oude en meest vervuilende.
 • 100.000 betaalbare energieneutrale huurwoningen bouwen.
 • belastingvoordelen voor burgers die energiezuinig leven: bijvoorbeeld elektrisch rijden en zelf stroom opwekken belonen.
 • investeren in innovatie en groene ondernemers.

Economie/begroting

 • investeren in onderwijs, onderzoek, innovatie, cultuur, de rechtsstaat en in internationale samenwerking en defensie.
 • belastinghervorming: minder lasten op arbeid, meer vergroening, minder stimuleren van schulden, stijging van de zorgkosten in de hand houden.
 • gezonde overheidsfinanciën, ook voor toekomstige generaties.
 • hervorming pensioenen. Er komt een individueel pensioen, met behoud van solidariteit, maar zonder overdracht van geld van jong naar oud.
 • oprichting publieke investeringsbank om met publiek geld private investeringen aan te jagen, gericht op maatschappelijk relevante doelen zoals duurzame energietransitie en digitale infrastructuur.
 • voor werknemers met een flexcontract moet een vaste baan bereikbaar worden. Tijdelijke contracten verdwijnen.
 • zzp'ers krijgen de ruimte. De zelfstandigenaftrek blijft. Het wordt voor zzp'ers makkelijker om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren.

Zorg

 • rust in de zorg na de hervormingen van de afgelopen jaren.
 • investeren in eHealth en innovatie gericht op gezondheid in plaats van behandeling; meer aandacht voor preventie en gezond leven.
 • huisartsen in de buurt komen centraal te staan. Kwaliteit van de zorg moet transparant worden.
 • hulp bij zorgvuldige levensbeëindiging is niet langer strafbaar.

Veiligheid en justitie

 • softdrugs moeten veilig en gereguleerd door de overheid worden aangeboden.
 • ministerie van politie en justitie moet weer opgesplitst worden in twee aparte ministeries.
 • investeren in rechtsbijstand voor iedereen die het nodig heeft; kortere wachttijden bij de rechtbank.
 • bescherming van privacy en beschikking over digitale privégegevens.
 • terrorisme bestrijden door intensievere Europese samenwerking tussen Europese inlichtingendiensten aan te gaan en het in een vroeg stadium signaleren van radicalisering.

Europa

 • tegen een 'Nexit'.
 • voor een democratischer en slagvaardiger Europa.
 • niemand hoeft in Nederland zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Ook Nederlanders in het buitenland houden hun Nederlanderschap zolang zij dat willen.
 • vluchtelingen moeten via veilige en legale routes naar Nederland komen. Goede grenscontroles aan de Europese buitengrenzen moeten het aantal vluchtelingen beheersbaar houden.
 • vluchtelingen krijgen vanaf de eerste dag taalles en kans op werk.

Overig

 • betaald ouderschapsverlof van twaalf weken voor vaders en meemoeders.
 • Nederland moet de digitale koploper van Europa worden met de beste digitale infrastructuur en vaardigheden.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor de volledige lijst met kandidaten.


Meer over