Profiel nieuwe Eerste Kamer 2023

De Eerste Kamerverkiezingen van 30 mei 2023 brachten een hoop veranderingen met zich mee. De coalitie wist 24 zetels te behalen, wat een verlies betekende van 8 zetels. De grote winnaar bij de verkiezingen was de BBB. De partij maakte haar entree in de Eerste Kamer als de grootste partij met 16 zetels. Naast een nieuwe partij, vond er ook verandering plaats in de vorm van nieuwe leden. De Eerste Kamer telt na 30 mei 2023 39 nieuwe leden. Tegenover deze vernieuwing staat ook een grote mate van continuïteit. Het profiel van het 'gemiddelde' Eerste Kamerlid is bijna identiek aan die van na de verkiezingen van 2019:

  • man
  • 58 jaar oud
  • heeft geen migratieachtergrond
  • is academisch opgeleid
  • zat voor de verkiezingen niet in de Kamer
  • heeft ervaring in de politiek
  • komt uit de Randstad

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Er werden 45 mannen en 30 vrouwen gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2023. Voor de verkiezingen zaten er 50 mannen in de Eerste Kamer en 25 vrouwen. De fractie van GroenLinks heeft met 71,4% het hoogste percentage vrouwen. In de fracties van de SP (drie zetels), FVD (twee zetels), SGP (twee zetels), 50PLUS (één zetel) en OPNL (één zetel) zitten geen vrouwen.

 
 

aantal zetels

aantal vrouwen

percentage

BBB

16

3

19

VVD

10

5

50

GroenLinks

7

5

71

PvdA

7

4

57

CDA

6

3

50

D66

5

3

60

PVV

4

2

50

SP

3

0

0

PvdD

3

1

33

JA21

3

2

67

ChristenUnie

3

1

33

FVD

2

0

0

SGP

2

0

0

Volt

2

1

50

50PLUS

1

0

0

OPNL

1

0

0

2.

Leeftijd

Randy Martens (1987) van de PvdA is het jongste Eerste Kamerlid. Het oudste Kamerlid is Martin van Rooijen (1942) van 50PLUS. In lijn met de samenstelling van voorgaande Kamers ligt de gemiddelde leeftijd redelijk hoog. Bij het aantreden van de Kamer was dit 58 jaar.

4.

Opleidingsniveau

Net als haar voorganger wordt de nieuwe Eerste Kamer gekenmerkt door een hoog opleidingsniveau. 58 van de 75 leden is academisch opgeleid. Van de fracties met meer dan één lid hebben D66, PvdA, PvdD en Volt zelfs alleen maar academisch geschoolde Kamerleden. FVD heeft als enige partij geen hoger of academisch opgeleide leden.

 
 

Kamerleden

percentage

onbekend

4

5

academisch

58

77

hoger

6

8

middelbaar

7

9

5.

Sector waarin ervaring werd opgedaan

De best vertegenwoordigde sector waarin ervaring op is gedaan is de politiek. Daarnaast hebben veel Kamerleden gewerkt in een bestuurlijke functie en in het bedrijfsleven. De minst vertegenwoordigde sector is cultuur. In deze sector hebben Mei Li Vos (PvdA), Hetty Janssen-van Helvoort (PvdA) en Tanja Klip-Martin (VVD) ervaring opgedaan.

Ondanks de grote overwinning van BBB op 30 mei, zijn er maar zes Kamerleden die ervaring hebben opgedaan in de agriculturele sector. Van deze zes zijn er vijf lid van BBB. Daarnaast heeft Joris van den Oetelaar (FVD) ervaring in deze sector.

6.

Regionale spreiding

Van de Eerste Kamerleden die na de verkiezingen van 30 mei 2023 aantraden, komen er 44 uit de zogeheten 'Randstadprovincies' (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland). Van de partijen met meer dan één Kamerlid zijn JA21 en de SGP echter de enige partijen waarbij alle leden uit één van deze provincies komen. Onder deze provincies is Noord-Holland het best vertegenwoordigd met 18 leden. Amsterdam is de best vertegenwoordigde woonplaats: acht Kamerleden zijn daar woonachtig.

Van de provincies buiten de Randstad is Noord-Brabant het best vertegenwoordigd met negen leden. De enige fractie zonder Randstedelingen is OPNL (één zetel). Drenthe en Zeeland leveren als enige provincies geen Eerste Kamerleden, dit was na de verkiezingen van 2019 ook al het geval.

Twee leden zijn woonachtig in het buitenland: Eddy Hartog (Volt) woont in Ierland en Pim van Ballekom (VVD) in België.

 
 

Kamerleden

percentage

Noord-Holland

18

24

Zuid-Holland

14

19

Utrecht

11

15

Noord-Brabant

9

12

Gelderland

6

8

Groningen

4

5

Limburg

4

5

Overijssel

4

5

Friesland

2

3

Flevoland

1

1

België

1

1

Ierland

1

1


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.