Tien moties aangenomen bij debat over de regerings­verklaring in de Eerste Kamer

woensdag 23 februari 2022, 9:30

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft gisteren gestemd over veertien moties die waren ingediend bij het debat over de regeringsverklaring met het nieuwe kabinet op dinsdag 15 februari. De Kamer nam tien moties aan. Bij de stemmingen vielen enkele zaken op, die hieronder kort toegelicht worden.

Ontkoppeling minimumloon en AOW

Tijdens het debat in de Tweede Kamer was er veel kritiek op de kabinetsplannen om de geplande verhoging van het minimumloon niet te laten doorwerken in de AOW-uitkeringen. De Eerste Kamer nam drie moties aan die het kabinet verzoeken om af te zien van de voorgenomen ontkoppeling van de AOW. De fracties van de coalitiepartijen en de FVD-fractie stemden tegen de moties.

Versterking Eerste Kamer

Ook nam de Kamer de Motie-Huizinga Heringa aan die de regering verzoekt bij het kijken naar de versterking van de Tweede Kamer ook een analyse te maken van de nodige versterking van de Eerste Kamer.

Nationale vlag in de Eerste Kamer

Tot slot heeft de Kamer de motie van Marjolein Faber-Van de Klashorst aangenomen die de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer verzoekt stappen te nemen waardoor ook in de plenaire zaal van de Eerste Kamer de nationale vlag zichtbaar wordt. Alleen de PvdD-fractie stemde tegen.

Na afloop van de stemming besloot de Kamer op voorstel van Kamerlid Paul Rosenmöller (GroenLinks) om de regering te vragen per brief te reageren op de aangenomen moties die gevolgen hebben voor de voorstellen in het coalitieakkoord.

Bron: Eerste Kamer