Eerste Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD)

Forum voor Democratie is sinds 2019 vertegenwoordigd in de Senaat. Bij de verkiezing van 2019 behaalde de partij 12 zetels. Na het royement van Henk Otten, het vertrek van Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries, het vertrek van Paul Cliteur en het vertrek van vijf leden die de Fractie-Van Pareren hebben gevormd, bestaat de fractie nog uit twee leden.

Fractievoorzitter is Paul Frentrop.

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Johan Dessing
2019-06-11
Paul Frentrop
2019-06-11

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.