Forum voor Democratie zet Henk Otten uit partij en uit Eerste Kamerfractie

maandag 29 juli 2019, 9:41
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - Eerste Kamerlid Henk Otten is per direct geroyeerd door zijn partij, Forum voor Democratie (FvD). Als redenen worden onder meer 'onaanvaardbare financiële malversaties' en 'het ontbreken van deugdelijke verantwoording voor geld van leden en van overheidsinstanties' opgegeven. Het bestuur heeft hem verzocht zijn zetel in de Eerste Kamer aan de partij ter beschikking te stellen.

Otten spreekt de beschuldigingen tegen. Hij zegt bereid te zijn volledige opening van zaken te geven aan de partijleden. Daarnaast wil Otten zijn zetel in de Eerste Kamer behouden.

Eerder werd Otten al uit het partijbestuur gezet. Zijn fractievoorzitterschap moest hij afstaan aan Paul Cliteur.

Bron: forumvoordemocratie.nl, NOS.nl