Rutte IV: een 'doorsnee-kabinet' met enkele buitenstaanders

maandag 3 januari 2022, 14:17

DEN HAAG (PDC) - Het beoogde kabinet-Rutte IV toont vooral gelijkenissen met vorige kabinetten, blijkt nu de samenstelling van het nieuwe kabinet bekend is. Aan de hand van het biografisch archief van PDC is gekeken naar de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, maatschappelijke achtergrond en de verdeling over de provincies.

Het enige gebied waarop echt een breuk te zien is met vorige kabinetten is de man/vrouw-verhouding. Die is nu namelijk vrijwel 50/50. Op andere gebieden is er geen breuk waar te nemen.

Volgens prof. dr. Bert van den Braak, onderzoeker bij PDC, is het 'kabinet-Rutte IV een doorsnee-kabinet, met veel Haagse politici en enkele buitenstaanders.' De buitenstaanders (bewindslieden zonder enige politiek-bestuurlijke ervaring) zijn twee wetenschappers (Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers) en een zorgbestuurder (Conny Helder). Één staatssecretaris was werkzaam in de hotelsector en als cultuurhistoricus (Gunay Uslu).

Vijf ministers uit Rutte III keren terug in Rutte IV. Van hen blijft alleen Mark Rutte op dezelfde plek. Twee (tijdelijke) staatssecretarissen uit Rutte III schuiven door naar een ministerspost, twee krijgen een andere taak en één oud-staatssecretaris keert terug als minister. Toen Rutte III aantrad was Rutte ook de enige die op dezelfde plek bleef. Er kwamen toen ook twee buitenstaanders naar het kabinet, namelijk Sigrid Kaag en Ferd Grapperhaus.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Man/vrouw-verhouding

Zoals gezegd is de verhouding tussen mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. Er zijn in het kabinet twintig ministers, waarvan precies de helft vrouw. Van de negen staatssecretarissen zijn er vier vrouw.

Tabel 1: man/vrouw-verhouding bewindspersonen in Rutte IV

Geslacht

Aantal

Percentage

Man

15

52

Vrouw

14

48

Totaal

29

100

2.

Leeftijdsverdeling

Het merendeel van het kabinet is boven de 50. Het jongste lid van het kabinet is met 31 jaar Maarten van Ooijen. Van Ooijen wordt staatssecretaris Jeugd en Preventie op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het oudste lid van het kabinet is Conny Helder, met 63 jaar. Zij wordt minister voor Langdurige Zorg en Sport.

Tabel 2: leeftijdsverdeling bewindspersonen in Rutte IV

Leeftijdscohort

Aantal

Percentage

18-34

2

7

35-49

11

38

50-64

16

55

Totaal

29

100

Migratie-achtergrond

Er zijn drie leden van het kabinet met een migratie-achtergrond. De staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu heeft een Turks-Nederlandse achtergrond, net als Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die minister van Justitie en Veiligheid wordt. Franc Weerwind heeft een Surinaams-Nederlandse achtergrond. Hij wordt minister voor Rechtsbescherming.

Tabel 3: aantal bewindspersonen met een migratie-achtergrond in Rutte IV

Migratie-achtergrond

Aantal

Percentage

Geen of niet bekend

26

90

Turks

2

7

Surinaams

1

3

Totaal

29

100

3.

Sector waarin ervaring werd opgedaan

Verreweg de meeste leden van het kabinet hebben reeds ervaring in de politiek. Ook hebben veel leden ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Het totaal is groter dan het aantal kabinetsleden, omdat veel leden van het kabinet in verschillende sectoren actief zijn geweest. Mark Rutte heeft bijvoorbeeld politieke ervaring, maar heeft ook in het bedrijfsleven gewerkt.

Tabel 4: eerdere ervaring van bewindspersonen in Rutte IV

Sector

Aantal

Percentage

Landelijke politiek

22

76

Bedrijfsleven

16

55

Bestuur

15

52

Gemeenteraad/Provinciale Staten

9

31

Wetenschap

6

21

Zorg

5

17

Veiligheid

3

10

Onderwijs

3

10

Maatschappij

3

10

Financieel

2

7

Communicatie

2

7

4.

Woonprovincie

De meeste leden van het kabinet komen uit de Randstad (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht). Voor zover bekend zijn er geen kabinetsleden die momenteel in Overijssel, Zeeland of Drenthe wonen.

Tabel 5: woonprovincie bewindspersonen Rutte IV

Provincie

Aantal

Percentage

Zuid-Holland

9

31

Noord-Holland

8

28

Utrecht

4

14

Noord-Brabant

2

7

Gelderland

2

7

Friesland

1

3

Limburg

1

3

Flevoland

1

3

Groningen

1

3

Totaal

29

100

Bron: Biografisch archief PDC