Samenstelling kabinet-Rutte IV

Aan de hand van gegevens uit het eigen biografisch archief stelde PDC voor het nieuwe kabinet-Rutte IV de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, opleidingsniveau, maatschappelijke achtergrond en woonprovincie vast. Bij de bewindslieden is biografische informatie beschikbaar en het is per partij mogelijk om analyses te bekijken.

Behalve de verdeling man/vrouw (10 vrouwelijke ministers en 4 vrouwelijke staatssecretarissen) valt op, dat het beeld nauwelijks afwijkt van eerdere kabinetten. Dat wil zeggen dat er veel bewindslieden zijn met Haagse ervaring, van wie sommigen terugkeren in de landelijke politiek.

Verder is het aantal 'echte' buitenstaanders, dat wil zeggen bewindslieden zonder politiek-bestuurlijke ervaring, gering. Naast twee wetenschappers gaat het om een zorgbestuurder. Uit de provinciale en gemeentelijke politiek komen twee ministers en twee staatssecretarissen. Onder hen zijn echter ook oud-wethouders van Amsterdam (Van der Burg) en Rotterdam (Van Huffelen). Van de staatssecretarissen heeft alleen Gunay Uslu geen politiek-bestuurlijke achtergrond.

De beoogde samenstelling van het nieuwe kabinet werd op 2 januari 2022 bekend gemaakt; de beëdiging vond plaats op 10 januari.

 

alle partijen | VVD | D66 | CDA | ChristenUnie

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verdeling van de kabinetsposten

partij ministers staats­secretarissen
VVD 8 3
D66 6 3
CDA 4 2
ChristenUnie 2 1

3.

Analyses

geslacht#%grafiek aantal
29
m1552
 
v1448
 

leeftijds­categorie#%grafiek aantal
29
18-3413
 
35-491034
 
50-641759
 
65+13
 

niet-westerse migratie-achtergrond#%grafiek aantal
29
(geen of niet bekend)
2690
 
Turks27
 
Surinaams13
 

opleidings­niveau#%grafiek aantal
29
academisch2379
 
hoger13
 
middelbaar517
 

sector waarin ervaring werd opgedaan#%grafiek aantal
28
politiek2175
 
bedrijfsleven
1657
 
bestuur1554
 
raad/Staten
932
 
wetenschap621
 
zorg518
 
onderwijs311
 
maatschappij
311
 
veiligheid27
 
financieel27
 
communicatie
27
 

woonprovincie#%grafiek aantal
29
Zuid-Holland (Z.H.)
931
 
Noord-Holland (N.H.)
828
 
Utrecht (Utr.)
414
 
Noord-Brabant (N.Br.)
27
 
Gelderland (Gld.)
27
 
Friesland/Fryslân (Frl.)
13
 
Limburg (Lb.)
13
 
Flevoland (Fl.)
13
 
Groningen (Gr.)
13
 

alle partijen | VVD | D66 | CDA | ChristenUnie