Formateur Rutte ontvangt onder anderen Kaag, Schouten en De Jonge

donderdag 6 januari 2022, 8:37

DEN HAAG (PDC) - Formateur Mark Rutte ontvangt vandaag wederom nieuwe kandidaat-bewindspersonen. Hij spreekt vandaag met:

Hanke Bruins Slot (CDA), kandidaat-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hugo de Jonge (CDA), kandidaat-minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Carola Schouten (CU), kandidaat-minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gunay Uslu (D66), kandidaat-staatssecretaris Cultuur en Media

Sigrid Kaag (D66), kandidaat-minister van Financiën

Liesje Schreinemacher (VVD), kandidaat-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie