EP-Subcommissie belastingvraagstukken (FISC)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met belastingvraagstukken. Tijdens de parlementaire termijn 2014-2019 heeft het Europees Parlement herhaaldelijk opgeroepen tot EU-maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking. Om dit te blijven promoten en aanjagen heeft het Parlement daarom een specifieke commissie opgericht.

De commissie telt 30 leden. De Nederlander Paul Tang (PvdA) zit de commissie voor. Haar voornaamste taak is het horen van deskundigen, ministers en parlementsleden uit de lidstaten, het organiseren van onderzoeksmissies, en het formuleren van ontwerpaanbevelingen.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) en is opgericht om deze te ondersteunen op dit specifieke terrein.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkzaamheden

Het Europees Parlement besloot tot het oprichten van een permanent commissie voor dit onderwerp nadat opeenvolgende tijdelijke onderzoekscommissies van het Europees Parlement onderzoek deden naar belastingfraude en -ontwijking.

De belangrijkste onderwerpen waar de subcommissie zich op richt zijn:

  • 1. 
    het bestrijden van belastingfraude
  • 2. 
    vraagstukken rond belastingontduiking en belastingontwijking
  • 3. 
    financiële transparantie voor belastingdoeleinden