EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

    Derk Jan Eppink (FVD)ECR

Lid/leden

    Paul Tang (PvdA)S&D
    Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD)RENEW

Plaatsvervanger(s)

    Esther de Lange (CDA)EVP
    Bas Eickhout (GL)Groenen/EVA