Parlementair onderzoek naar problemen bij uitvoeringsinstanties

vrijdag 20 september 2019, 13:30

DEN HAAG (PDC) - Er komt een parlementair onderzoek naar de problemen bij uitvoerende overheidsinstanties, zoals het CBR, de Belastingdienst en het UWV. Ook de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer zal in dit onderzoek worden betrokken. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) werd een motie van dien aard ingediend door Pieter Heerma van het CDA, aangenomen.

Heerma, Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jesse Klaver (GroenLinks) stonden tijdens de APB stil bij de problemen die burgers hebben wanneer zij contact met overheidsinstanties opnemen. Zij verwezen naar de regels en procedures waar de instanties in verstrikt zijn waardoor burgers minder centraal staan. Ook wezen zij op de opeenstapeling van incidenten, zoals de lange wachttijden bij het CBR en de toeslagen bij de Belastingdienst.

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie maken zich al langer zorgen over de problemen bij de uitvoeringsorganisaties. Deze zouden vaak te anoniem, te onbereikbaar en te weinig behulpzaam zijn, waardoor het eerste contact van burgers met de overheid vaak als negatief wordt ervaren. Dit schaadt het vertrouwen van de burger in de overheid.

Bron: NOS, TweedeKamer