Tweede Kamer gaat problemen bij uitvoeringsorganisaties onderzoeken

woensdag 12 februari 2020, 14:26

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer gaat een parlementair onderzoek houden naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties. In september 2019 is een motie van Pieter Heerma (CDA) over dit onderzoeksvoorstel aangenomen.

Er zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisatie als het CBR, het UWV en de Belastingdienst. Daarnaast richt het onderzoek zich op de manier waarop de Kamer geïnformeerd wordt en waarop zij haar controlerende taak uitvoert in het geval van problemen. Op die manier moet de rol van de Tweede Kamer bij deze problemen in kaart gebracht worden.

Het doel van het onderzoek is het herstellen van de 'menselijke maat' in het contact tussen de uitvoeringsorganisaties en de burgers. Daarmee wil de Kamer het vertrouwen van de burger in de overheid vergroten. Daarnaast moet de uitvoerbaarheid van het beleid in het parlementaire proces gewaarborgd worden.

Vanaf het voorjaar van 2020 zal de gang van zaken bij drie tot vijf uitvoeringsorganisaties worden onderzocht. Ook zal daarbij aandacht zijn voor het perspectief van burgers. In het najaar zullen betrokken personen worden verhoord. Het onderzoek moet afgerond zijn voor de verkiezingen van maart 2021.

Bron: Kamerdossier 35387