Eerste Kamercommissie voor integriteit stelt nieuwe gedragsregels voor

dinsdag 16 april 2019, 14:37

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer wil zichzelf strenger controleren. Althans, dat is het voorstel van de 'Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit'. Deze commissie presenteerde vandaag een voorstel om strengere controle te bewerkstelligen. Het Reglement van Orde van de Eerste Kamer kent al wel enkele bepalingen over integriteit, maar die zouden moeten worden uitgebreid.

De nieuw in te voeren gedragscode bevat twaalf artikelen. De commissie pleit onder andere voor richtlijnen omtrent het contact met en bezoek van lobbyisten. Daarnaast zal het in de toekomst voor Senatoren verplicht zijn om aan te geven of nevenfuncties betaald of onbetaald zijn. De Huishoudelijke Commissie, bestaande uit de Voorzitter en de Ondervoorzitters van de Eerste Kamer, zal oordelen over de interpretatie van de nieuwe gedragsregels.

Met het voorstel wil de Eerste Kamer tegemoet te komen aan de aanbevelingen van GRECO, de anti-corruptiewaakhond van de Raad van Europa. De Eerste Kamer neemt het voorstel van de commissie nu in overweging en zal het naar alle waarschijnlijkheid opnemen in het Reglement van Orde. De tijdelijke commissie, bestaande uit acht Kamerleden van verschillende partijen, was twee maanden geleden ingesteld. Aanleiding was een motie hiertoe met Annemarie Jorritsma-Lebbink als eerste ondertekenaar, die unaniem was aangenomen.

Bron: Eerste Kamer