Eerste Kamer stemt in met nieuwe integriteitsregels

dinsdag 21 mei 2019, 15:39

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wijzigen van het Reglement van Orde en de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer.

Het voorstel bevat onder andere gedragsregels over contacten met derden, belangenverstrengeling, geschenken en buitenlandse reizen. De nieuwe gedragscode zal 11 juni 2019 in werking treden.

Eerder presenteerde een Eerste Kamercommissie een voorstel voor een gemeenschappelijke Gedragscode integriteit voor Eerste Kamerleden. Hierin werd geconstateerd dat het integriteitsbeleid nog verder kan worden versterkt door een gemeenschappelijke benadering.

Bron: Eerste Kamer