Voorzitter Eerste Kamer stelt nieuwe gedragscode Eerste Kamerleden voor

donderdag 16 mei 2019, 10:38

DEN HAAG (PDC) - Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol stelt in een brief aan de Eerste Kamer voor om het Reglement van Orde te veranderen in verband met het vaststellen van nieuwe integriteitsregels. De regels over het omgaan met belangen worden bijvoorbeeld aangevuld om ook de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Tevens worden Kamerleden aangespoord om alle belangen die bij de behandeling van een onderwerp relevant kunnen zijn duidelijk kenbaar te maken.

Het voorstel komt er op neer dat de huidige regels uit het Reglement van Orde worden gehaald en dat er een aparte Gedragscode integriteit voor de Eerste Kamer wordt opgesteld. Hierin worden de huidige reglementen verder uitgediept en aangevuld. Ook komt er extra aandacht voor de interpretatie en de naleving van de Gedragscode. Indien het voorstel wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer moet het al per 11 juni 2019 van kracht worden.

De aanleiding van het voorstel is het verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit. Deze commissie is op 19 februari 2019 in het leven geroepen naar aanleiding van nieuwe bevindingen van De Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa. Zij constateerden dat het integriteitsbeleid nog altijd verder kan worden versterkt door een overkoepelende strategische aanpak. GRECO presenteerde in 2013 ook een rapport waarna het Reglement van Orde op het gebied van integriteit reeds werd aangepast.

Bron: brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer