Eerste Kamer stelt commissie in om gedragscode te ontwikkelen

woensdag 13 februari 2019, 9:42

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft gisteren unaniem een motie aangenomen over het instellen van een bijzondere Kamercommissie die een gemeenschappelijke gedragscode moet gaan opstellen. Zij deed dat na het debat dat de Eerste Kamer voerde over integriteit van de eigen leden.

De motie-Jorritsma werd door alle fracties, uitgezonderd de PVV, ingediend. Doel is te komen tot een fractieoverstijgende code. Nu hebben 11 van de 12 fracties zelf al een code. De PVV is de enige uitzondering. Behalve naar de gedragsregels zal de commissie kijken naar het eventueel instellen van een vertrouwenspersoon en van een lobbyregister.

De commissie dient tevens te onderzoeken of er een instrumentarium kan komen voor de naleving en interpretatie van de code. De commissie moet uiterlijk 19 april 2019 advies uitbrengen.

Bron: website Eerste Kamer