Eerste Kamer nog niet eens over gedragscode integriteit

woensdag 30 januari 2019, 9:12

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer wil een gedragscode opstellen voor de nevenfuncties van leden, de omgang met lobbyisten en het aannemen van cadeaus. Dat bleek tijdens een debat over integriteit dat gisteren in de Eerste Kamer werd gehouden.

Alle partijen, met uitzondering van de PVV, staan achter zo'n gedragscode. Er is echter nog geen overeenstemming over hoe deze regeling eruit moet komen te zien. Twistpunten zijn onder andere het wel of niet opstellen van een lobbyregister en het toezicht op het naleven van de gedragscode. Een aantal fracties heeft een motie ingediend. Hierover wordt op 12 februari gestemd.

De dubbele petten van Eerste Kamerleden zijn al langere tijd onderwerp van kritiek. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling bij senatoren. Zo dringt de Raad van Europa al langere tijd aan op strengere integriteitsregels voor Eerste Kamerleden.

In tegenstelling tot Tweede Kamerleden zijn Eerste Kamerleden geen fulltime politici. Ze besteden doorgaans slechts één dag per week aan hun werkzaamheden in de Kamer. Daarom kunnen zij hun Kamerlidmaatschap goed combineren met andere functies. Dit verhoogt de kans op mogelijke belangenverstrengeling.

Bron: Trouw, eerstekamer.nl