Raad van Europa: toezichthouder moet integriteit Kamerleden bewaken

dinsdag 18 december 2018, 11:05

DEN HAAG (PDC) - Er moet een externe toezichthouder komen om het naleven van integriteitsregels door Kamerleden te beoordelen. Dat vindt GRECO, het orgaan van de Raad van Europa, dat corruptie moet tegengaan.

GRECO wijst erop dat andere landen, zoals Finland en het Verenigd Koninkrijk, ook zo'n toezichthouder hebben. Bij het toezicht gaat het om het nakomen van regels over het aannemen van geschenken en nevenfuncties. Weliswaar doet Nederland het volgens GRECO redelijk goed, maar extern toezicht wordt beter geacht.

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers vreest dat een externe toezichthouder tot extra drempels leidt. Kamerleden kunnen nu snel intern om een oordeel vragen over bijvoorbeeld een nieuwe functie. De Eerste Kamer denkt nog na over het voorstel. De Tweede Kamer beslist begin volgend jaar of het aanstellen van een externe toezichthouder wenselijk is.

Bronnen: NOS en website Eerste Kamer