College van Voorzitter en Ondervoorzitters

Het College van Voorzitters en Ondervoorzitters bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. Bovendien houdt het college toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie. Ook heeft het college als taak de begroting op te stellen voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

In de Eerste Kamer wordt het college gevormd door de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. De Kamervoorzitter zit de vergaderingen van het college voor. Verder stelt het College van Voorzitter en Ondervoorzitters de ambtenaren van de Eerste Kamer aan, behalve de griffier en plaatsvervangende griffiers.

Het College heette tot 2023 Huishoudelijke Commissie. Het werd in 1967 ingesteld. In dit jaar werden ook voor het eerst ondervoorzitters gekozen.


Meer over

Voorzitter is J.A. (Jan Anthonie) Bruijn.

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.