Interne organisatie Eerste Kamer

De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. De dienst zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

De link tussen de politieke en de ambtelijke organisatie is de Huishoudelijke Commissie die bestaat uit de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de Eerste Kamer. Deze commissie bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

De Griffier

De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. De huidige griffier is de vijftiende griffier van de Eerste Kamer sinds 1815. De heer R. Nehmelman bekleedt sinds 1 oktober 2018 deze functie en werd op 2 oktober beëdigd.

2.

Secretariaat

Het Secretariaat verzorgt als stafdeling de secretariële ondersteuning van de Voorzitter en de Griffier.

3.

Communicatie en Protocol

De stafafdeling Communicatie en Protocol is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de Eerste Kamer en de uitvoering daarvan. Verder organiseert zij de gezamenlijke bijeenkomsten van de Eerste en Tweede Kamer, de Verenigde Vergadering. Prinsjesdag is daarvan de meest bekende. Ook ondersteunt deze afdeling de Voorzitter en de Griffier bij hun representatieve optredens bij bijvoorbeeld staatsbezoeken.

4.

Inhoudelijke Ondersteuning

Deze inhoudelijke lijnafdeling ondersteunt de vaste en bijzondere Kamercommissies en de leden bij hun werk door beleidsvorming, informatievoorziening, agendabeheer, tekstverwerking en registratie en archivering. Centraal daarin staat de vorming van zogenoemde wetgevingsdossiers en de procedurele begeleiding van het constitutionele wetgevingsproces. Daarnaast verzorgt deze afdeling de agenda en tekstverwerking.

5.

Bedrijfsvoering

Bij deze afdeling zijn alle taken ondergebracht voor facilitaire zaken, personeel, financiën, post, reprografie en archief. De afdeling Bedrijfsvoering heeft behalve een hoofd twee coördinatoren, te weten die voor facilitaire zaken (onder andere de huishoudelijke dienst) en de Kamerbewaarder voor de algemene dienst.


Meer over