Nieuw boek over Geert Wilders

Onder redactie van Gerrit Voerman en Koen Vossen verschijnt op 11 september het boek 'Wilders gewogen'. Het boek maakt de balans op van de 15 jaar waarin Geert Wilders na zijn vertrek uit de VVD een eigen koers ging varen. Ingegaan wordt op de kiezers van de PVV, het partijprogramma en de invloed van de door Wilders gestarte beweging.

De boekpresentatie is op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.