Parlementaire ondervraging

De parlementaire ondervraging is een instrument van de Tweede Kamer. Het is een tussenvorm tussen een gewone hoorzitting en een parlementaire enquête. Getuigen zijn bij een parlementaire ondervraging verplicht om te verschijnen en worden onder ede gehoord, net als bij een parlementaire enquête. In tegenstelling tot een parlementaire enquête hoeft aan een parlementaire ondervraging echter geen maandenlang literatuuronderzoek vooraf te gaan. Het biedt de Kamer daarom de mogelijkheid om een snel onderzoek uit te voeren waarbij wel de belangrijkste personen, bedrijven en instanties gehoord kunnen worden.

Parlementaire ondervragingen zijn openbaar en worden volledig in woord en beeld vastgelegd en openbaar toegankelijk gemaakt. Op basis van de ondervraging wordt een verkort verslag opgemaakt. Er wordt geen rapport met conclusies en aanbevelingen gemaakt zoals bij een parlementaire enquête wel het geval is. Daarom wordt ook wel naar de parlementaire ondervraging verwezen als een 'mini-enquête'.

De parlementaire ondervraging bevindt zich nu in een vijfjarige testfase. De parlementaire ondervraging was een advies van de Tijdelijke Commissie Evaluatie Wet Parlementaire Enquête.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Wettelijke regeling

De parlementaire ondervraging bevindt zich nog in een testfase. De Tijdelijke Commissie Evaluatie Wet Parlementaire Enquête, onder leiding van Ronald van Raak, bood op 3 februari 2016 haar rapport aan in de Tweede Kamer, waarin werd voorgesteld het instrument in te voeren. In juli 2016 nam de Tweede Kamer de aanbevelingen van de commissie over. Voor de proef met de parlementaire ondervraging was het niet nodig om het Reglement van Orde van de Tweede Kamer aan te passen. Procedureel gezien zou er, om een ondervraging toch mogelijk te maken, een parlementaire enquête moeten worden ingesteld om die daarna te ontdoen van de grote onderzoekstaak. De parlementaire ondervraging is dus feitelijk een verkorte versie van de parlementaire enquête. De huidige Wet op de Parlementaire Enquête komt uit 2008.

2.

De organisatie van een parlementaire ondervraging

Uitbreding verschijnen en rapportage

3.

Gebruik van parlementaire ondervraging

Er is tot nu toe tweemaal gebruik gemaakt van parlementaire ondervraging. Het eerste onderzoek was een Parlementaire ondervraging over fiscale constructies, die tot doel had het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's en het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen te onderzoeken. Voorzitter van de commissie was Henk Nijboer (PvdA). Het verslag van het onderzoek - 'Papieren werkelijkheid' - werd op 7 juli 2017 gepubliceerd.

Het tweede ondervragingscommissie ging op 2 juli 2019 van start. Het ondezoek is een Parlementaire ondervraging over ongewenste beïnvloeding van maatschappelijk en religieuze organisaties, zoals moskeeën, vanuit het buitenland. Voorzitter is Michel Rog van het CDA.


Meer over