Parlementaire ondervraging naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland

Op 2 juli 2019 stelde de Tweede Kamer een tijdelijke parlementaire ondervragingscommissie in die onderzoek gaat doen naar de ongewenste beïnvloeding van religieuze en maatschappelijke organisaties uit onvrije landen. Het doel van het onderzoek is inzicht te verwerven in de mogelijkheden om deze beïnvloeding te doorbreken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om moskeeën die gefinancierd worden door ondemocratische dictaturen uit het Midden-Oosten.

De aanleiding van het onderzoek is een motie van 30 mei 2018, ingediend door Kees van der Staaij en Sadet Karabulut. Deze motie is een gevolg van een lang debat van de Tweede Kamer over ongewenste financiering van maatschappelijke organisaties vanuit het buitenland.

Dit parlementair onderzoek is een zogenoemde parlementaire mini-enquête. Het is de tweede keer dat de Tweede Kamer een zogenaamde 'mini-enquête' (parlementaire ondervraging) inzet. Dit instrument bestaat in de Tweede Kamer sinds 2016. Het instrument is voor het eerst gebruikt toen onderzoek werd gedaan naar fiscale constructies.

1.

Onderzoeksvragen en werkwijze

De onderzoeksvragen luiden als volgt:

 • 1. 
  Op welke wijze worden maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, beïnvloed vanuit onvrije landen?
 • 2. 
  Om wat voor maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland gaat het vooral?
 • 3. 
  Welke redenen liggen er ten grondslag aan ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen?
 • 4. 
  Wat zijn de gevolgen van deze beïnvloeding voor de islamitische gemeenschappen en voor de samenleving als geheel?
 • 5. 
  Welke mogelijkheden hebben de maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland nu om deze ongewenste beïnvloeding tegen te gaan?
 • 6. 
  Welke maatregelen zijn genomen en welke bevoegdheden hebben landelijke en lokale overheidsinstanties (o.a. gemeenten) om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan en wat is er bekend over (in)effectiviteit van deze maatregelen?
 • 7. 
  Welke andere maatregelen zouden genomen kunnen worden om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan?

Planning

De verantwoordelijke commissie heeft in de zomer van 2019 het voorstel uitgewerkt. Getuigen die opgeroepen worden voor verhoor, worden onder ede gehoord en moeten dus meewerken. Het oorspronkelijke streven was om de voorbereiding, de ondervragingen en het opstellen van het verslag binnen vijf maanden af te ronden.

Op 31 oktober 2019 maakte de Commissie echter bekend dat zij in verband met het vorderen van schriftelijke inlichtingen en documenten de planning hebben aangepast. Het eerdere streven om de ondervraging in november te doen plaatsvinden zijn verplaatst naar februari. Van 10 tot 20 februari 2020 vinden er verhoren plaats. De verwachting is dat de Commissie niet eind februari, maar in april 2020 haar eindverslag aan de Kamer kan aanbieden.


Meer over