Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland (POCOB)

Deze tijdelijke Tweede Kamercommissie voert een verkorte parlementaire enquête (flitsenquête) uit. Het onderzoek richt zich op de ongewenste beïnvloeding van religieuze en maatschappelijke organisaties uit onvrije landen. Doel is inzicht te verwerven in de mogelijkheden om deze beïnvloeding te kunnen doorbreken.

De onderzoeksvragen luiden als volgt:

 • 1. 
  Op welke wijze worden maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, beïnvloed vanuit onvrije landen?
 • 2. 
  Om wat voor maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland gaat het vooral?
 • 3. 
  Welke redenen liggen er ten grondslag aan ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen?
 • 4. 
  Wat zijn de gevolgen van deze beïnvloeding voor de islamitische gemeenschappen en voor de samenleving als geheel?
 • 5. 
  Welke mogelijkheden hebben de maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland nu om deze ongewenste beïnvloeding tegen te gaan?
 • 6. 
  Welke maatregelen zijn genomen en welke bevoegdheden hebben landelijke en lokale overheidsinstanties (o.a. gemeenten) om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan en wat is er bekend over (in)effectiviteit van deze maatregelen?
 • 7. 
  Welke andere maatregelen zouden genomen kunnen worden om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan?

Oorsponkelijk zouden de verhoren in oktober en november 2019 moeten plaatsvinden, maar op 31 oktober 2019 maakte de Commissie bekend dat deze zijn uitgesteld naar februari 2020. De getuigen die voor verhoor worden opgeroepen zullen onder ede worden gehoord, wat betekent dat zij mee moeten werken aan het onderzoek. De werkzaamheden moeten volgens de nieuwste planning in april of mei 2020 worden afgerond.

Meer informatie

Voorzitter is M.R.J. (Michel) Rog. Ondervoorzitter is A.A.G.M. (Ronald) van Raak. Griffier is mw. P.F.L.M. Tielens-Tripels.