Home > Regering > Regering en kabinet > Minister > Ministers zonder portefeuille

Ministers zonder portefeuille

Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen , zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. De benoeming van een minister speciaal voor een bepaald beleidsterrein is een teken dat men dit onderwerp belangrijk vindt.

Voorbeelden van ministers zonder portefeuille zijn de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister voor Medische Zorg. De ambtenaren die zich met dit onderwerp bezighouden, werken bij resp. het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van VWS . Ontwikkelingssamenwerking heeft overigens wel een eigen begroting.

Tegenwoordig wordt voor ministers zonder portefeuille de term 'projectminister' gebruikt. Zo waren er projectministers voor jeugd en gezin (2007-2010) en voor wonen en rijksdienst (2012-2017). In het kabinet-Rutte III zijn vier projectministers. Een kenmerkend onderscheid is dat projectministers als 'minister voor' worden aangeduid, naast de 'ministers van'.

De Grondwetsherziening van 1937 opende de mogelijkheid om ministers te benoemen zonder eigen departement. Tot de komst van staatssecretarissen in 1948 werden ministers zonder portefeuille aangesteld om ministers met een zwaar departement te ondersteunen. Deze taak is overgenomen door staatssecretarissen. In het verleden zijn ook wel eens ministers zonder portefeuille aangesteld, die als gezaghebbend persoon de belangen van Nederland bij internationale onderhandelingen goed zouden kunnen behartigen.

Soms wordt, mede vanwege de politieke verhoudingen in het kabinet , gekozen voor instelling van een of meerdere extra ministersposten.

Overzicht huidige ministers zonder portefeuille

fotonaam ministeraanvang functiepost
Afbeelding Slob, Drs. A.A. (Arie) Slob 2017-10-26 minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Afbeelding Kaag MA, Mphil, S.A.M.S.A.M. (Sigrid) Kaag 2017-10-26 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Afbeelding Bruins, Mr.Drs. B.J.B.J. (Bruno) Bruins 2017-10-26 minister voor Medische Zorg
Afbeelding Dekker, Drs. S.S. (Sander) Dekker 2017-10-26 minister voor Rechtsbescherming

Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over ministers zonder portefeuille? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over ministers opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier .