Studie over Fransen van de Putte

Vandaag promoveert Paul Consten in Leiden op een proefschrift over de negentiende-eeuwse liberale politicus Fransen van de Putte. Deze Zeeuwse liberaal was Kamerlid en minister van Koloniën. Als voormalig suikerfabrikant in Nederlands-Indië was hij goed op de hoogte van het koloniale stelsel. Hij werd een pleitbezorger van het afschaffen van de gedwongen levering van producten door de inlanders.

Als minister (1863-1866) in het tweede kabinet-Thorbecke kwam hij in conflict met Thorbecke. Het door hem gevormde kabinet viel echter ook na korte tijd, juist door toedoen van Thorbecke. Fransen van de Putte bleef echter een vooraanstaande politicus en was in 1872-1874 nog eens minister. Aan het einde van zijn loopbaan voerde hij als Eerste Kamerlid oppositie tegen het kabinet-Kuyper.