Beperking facilitering 'afsplitsers' krijgt brede steun

woensdag 7 december 2016, 15:06

DEN HAAG (PDC) - Er is brede steun voor het voorstel van het Presidium om afgesplitste fracties minder faciliteiten te verlenen. Alleen huidige afgesplitste fracties (Groep-Kuzu/Öztürk, Klein en Houwers) maken daar bezwaar tegen. Tunahan Kuzu vindt bijvoorbeeld dat individuele leden wel degelijk in hun functioneren worden benadeeld als zij minder ondersteuning krijgen.

De financiële vergoeding voor fracties die zich hebben afgesplitst, verdwijnt en hun spreektijd wordt iets verminderd. Wel behouden zij een minimale eigen personele ondersteuning.

Presidiumvoorzitter Khadija Arib en SGP-lid Roelof Bisschop, voorzitter van werkgroep fractievorming, benadrukten dat niet wordt geraakt aan de grondwettelijke rechten van individuele leden, maar dat alleen afsplitsing iets minder aantrekkelijk wordt gemaakt.

voorstel wijziging reglement van orde (kamerstuk 34.567)