Eerste Kamerfractie Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

De Anti-Revolutionaire Partij was van 10 januari 1922 tot 20 september 1977 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Vanaf 1975 werd gezamenlijk vergaderd met de fracties van KVP en CHU, in aanloop naar totstandkoming van het CDA.

In de ARP-Eerste Kamerfractie zaten altijd relatief veel hoogleraren en daarnaast ervaren bestuurders, zoals burgemeesters en (oud-)gedeputeerden. Ook was er vanaf 1946 altijd een vertegenwoordiger van de christelijke vakbond en van de christelijke landbouworganisatie. Verder was er steeds een Fries Eerste Kamerlid.

Bekende ARP-Eerste Kamerleden waren prof. A. Anema, prof. P.A. Diepenhorst, prof. R.H. Woltjer, Hendrik Algra, prof. I.A. Diepenhorst en prof. W.F. de Gaay Fortman.

1.

Overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
Albeda, Dr. W.W. (Wil) Albeda1973-06-181977-06-10
W.F. de Gaay FortmanW.F. de Gaay Fortman1971-05-111973-05-11
Wiert BerghuisW.P. (Wiert) Berghuis1960-11-151971-05-10
Anne AnemaA. (Anne) Anema1929-09-171960-09-20
H. ColijnH. Colijn1926-09-231929-09-17
Anne AnemaA. (Anne) Anema1925-01-201926-09-20
A.W.F. IdenburgA.W.F. Idenburg1922-01-101924-12-19

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.