H. (Hendrik) Algra

foto H. (Hendrik) Algra
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Markante en vooraanstaande Friese ARP-senator, met grote geschiedkundige belangstelling. Studeerde als landarbeider in de avonduren voor onderwijzer en werkte zich op tot leraar Nederlands en geschiedenis aan gymnasia. Boeiend spreker en invloedrijk ARP'er als hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en voorzitter van de redactie van ARP-weekblad Nederlandse Gedachten. Keerde zich tegen subsidieverlening aan in zijn ogen verwerpelijke cultuuruitingen, zoals het werk van Gerard Reve. Stemde in 1962 met zijn fractiegenoot Tjalma tegen de overdracht van Nieuw-Guinea. Bewonderaar van minister Luns.

ARP
in de periode 1946-1969: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Hendrik (Hendrik)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • H. Algra, van 5 januari 1896 tot 11 oktober 1980
 • Dr. H. Algra, vanaf 11 oktober 1980 (nadat aan hem door de Vrije Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel, Frl.), 5 januari 1896

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 1 juni 1982

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij) (sinds omstreeks 1916)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • leraar Nederlands en geschiedenis, "Gereformeerd Gymnasium" te Kampen, van 1935 tot 1946 (met onderbreking tijdens de Duitse bezetting)
 • leraar Nederlands en geschiedenis, "Gereformeerd Gymnasium" te Huizum (Frl.), van 1937 tot 1 juli 1961 (met onderbreking tijdens de Duitse bezetting)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 16 september 1969

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 21 december 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid bestuur NTS (Nederlandse Televisie Stichting), omstreeks 1966
 • plaatsvervangend voorzitter Programmaraad, omstreeks 1966

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor het wetsvoorstel Goedkeuring van het Algemeen Verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van maart 1963 tot april 1963
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting Kabinet van de vice-minister-president ('de West') 1964 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van februari 1964 tot maart 1964

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Voerde in 1949 het woord bij het debat over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië
 • Sprak in de Eerste Kamer ook enkele keren over specifiek Friese aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/13)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Kwam in 1961 in de kwestie-Nieuw-Guinea lijnrecht tegenover zijn fractiegenoten Berghuis en De Gaay Fortman te staan. Ageerde in Nederlandse Gedachten fel tegen de koerswijziging van de partijleiding (Berghuis en Bruins Slot).
 • Hield bij de herdenking in 1964 van 500 jaar Staten-Generaal een rede over de geschiedenis van die instelling
 • In 1969 niet meer herkiesbaar gesteld door de ARP wegens leeftijd

uit de privésfeer (3/4)
 • In 1935 medeopsteller van de beginselverklaring van het Kristlik Frysk Selskip
 • Was als hoofdredacteur voortdurend in conflict met de bezetters
 • De historicus Johan Huizinga leerde in het gijzelaarskamp Sint Michielsgestel hem kennen als een voortreffelijk docent vaderlandse geschiedenis, die de bronnen terdege kende en die buitengewoon duidelijk de betekenis der gebeurtenissen liet spreken. Toen de Amsterdamse hoogleraar Romein zich bij hem oriënteerde omtrent kandidaten voor na de Bevrijding te benoemen nieuwe hoogleraren gaf Huizinga in een brief van 15 mei 1943 in overweging ook ernstig kennis te nemen van de publicaties van de niet-academicus Algra.

anekdotes en citaten
 • Stelde regelmatig vragen over het werk van de schrijver Gerard Reve, omdat hij meende dat daarin godslasterlijke elementen zaten. Reve noemde zijn huis in het Friese Greonterp daarom "Huize Algra".

verkiezingen
 • In 1946, 1948, 1952, 1955, 1956 en 1963 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.