Tweede Kamerfractie Vrij-Antirevolutionaire Partij (VAR)

Van 20 mei 1894 tot 16 september 1905 was er een fractie (Kamerclub) van vrij-antirevolutionairen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Aanvankelijk werden zij aangeduid als Lohmannianen of fractie-Lohman, naar hun voorman jhr. A.F. de Savornin Lohman. Na de verkiezingen van 1894 vormden zij een afzonderlijke fractie, naast de door Kuyper geleide ARP-fractie. De fractie had een losse organisatiestructuur.

In 1903 ontstond een christelijk-historische fractie toen VAR en de Christelijk-Historische Kiezersbond van J.Th. de Visser samengingen in de Christelijk-Historische Partij.

Tot de vooraanstaande leden van de fractie van de VAR behoorden onder anderen Th.P. baron Mackay, A. baron van Dedem en Graaf Van Bylandt.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.