Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt

foto Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden

Sympathieke, minzame diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. Werd in 1909 naar voren geschoven als Tweede Kamervoorzitter, omdat bij protestanten de vrees bestond dat de benoeming van de predikant De Visser de weg zou openen voor een toekomstig voorzitterschap van de priester Nolens. Was als Kamervoorzitter niet opgewassen tegen de lastige socialisten. Raakte mede daardoor in ongenade bij de koningin en werd in 1912 vervangen. Hij was onmiskenbaar pro-Duits; zijn zoons vochten in de Eerste Wereldoorlog mee aan Duitse zijde.

antirevolutionair, Vrij-AR, CHP, CHU
in de periode 1882-1916: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Karel Frederik Pieter (Frederik)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 december 1841

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 4 juli 1924

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 1894
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), van 1897 tot 16 april 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), van 16 april 1903 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/14)

 • legatieraad te Parijs, van 1 februari 1875 tot 1 oktober 1877
 • chef (titel: minister-resident), Kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken, van 1 oktober 1877 tot 1 oktober 1879
 • minister-resident te Stockholm, tevens geaccrediteerd bij het Hof van Denemarken, van 1 oktober 1879 tot november 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 november 1882 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Apeldoorn)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 27 januari 1916 (voor het kiesdistrict Apeldoorn)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 september 1909 tot 15 september 1912

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

 • lid bestuur Asyl Steenbeek, voor boetvaardige gevallen vrouwen te Zetten, omstreeks 1907
 • lid Raad van Commissarissen Stoomvaartmaatschappij "Zeeland", omstreeks 1923

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 september 1909 tot 15 september 1912
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van augustus 1909 tot september 1912

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over koloniale aangelegenheden, militaire en buitenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Kreeg in 1911 tijdens de eerste vergadering na Prinsjesdag te maken met grote onrust in de Kamer. Op voorstel van De Savornin Lohman werd (na een stemming van rechts tegen links) besloten geen Adres van Antwoord op de troonrede op te stellen. Daarmee kon ook niet - zoals de sociaaldemocraten wensten - worden gesproken over het kiesrecht. Na dit, onder groot tumult genomen besluit, gingen de sociaaldemocraten onder leiding van Schaper over tot obstructie van de werkzaamheden. Zo hield Schaper over alle onderwerpen (ingekomen brieven, regeling van werkzaamheden, berichten van verhindering etc.) redevoeringen. Van Bylandt liet zich toen in de vergadering na enige tijd vanwege ziekte vervangen door ondervoorzitter jhr. O. Van Nispen tot Sevenaer.
 • Vooral vanwege de problemen door het optreden van de socialisten werd hij in 1912 opgevolgd door jhr. Van Nispen van Sevenaer. Formeel werden daarvoor gezondheidsredenen aangevoerd. De dagbladen noemden hem na zijn vertrek een beminnelijke, humane en plichtsgetrouwe edelman, die echter niet was opgewassen tegen de zware taak en die niet in staat was om het prestige van de Kamer te handhaven
 • Nam in 1916 op advies van zijn huisarts ontslag als Tweede Kamerlid

uit de privésfeer
 • Was gehuwd met een kleindochter van J.J. van Westrenen van Sterkenburg, lid Notabelenvergadering
 • Een broer van hem was secretaris van prins Frederik

anekdotes en citaten
 • In juli 1911 stond na een rumoerig verlopen Tweede Kamerdebat in de krant: "De heer Van Bylandt heeft evenveel verstand van een parlement te presideeren als een kat van de Verelendungs-theorie."
 • Nadat hij in 1912 zijn vertrek als Voorzitter (vanwege zijn gezondheid) bekend had gemaakt, spraken nestor F. Lieftinck en minister van Oorlog Colijn in de laatste vergadering onder zijn leiding (9 juli) dankwoorden. Lieftinck sprak van "de altijd humane, welmeenende, trouwe Voorzitter."

verkiezingen (3/12)
 • Versloeg in 1905 jhr. R.A.R. Sandberg tot Essenburg (vl)
 • Versloeg in 1909 J. Esmeijer (vdb)
 • Versloeg in 1913 J. Esmeijer (vdb) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Mr. Antonio, "Graaf Van Bylandt", Parlementaire Portretten, Nieuwe Reeks CCVIII, De Telegraaf, 25 november 1905
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1909 en 1913

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.