Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting

Dit ministerie werd in 1947 door het kabinet-Beel I ingesteld als voortzetting van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw. Het ministerie was verantwoordelijk voor de woningbouw en -verbetering, herstel van woningen en gebouwen, woningverdeling, krotopruiming, huurbeleid, rijksgebouwendienst, ruimtelijke ordening (Rijksdienst voor het Nationale Plan) en de Rijksdienst voor de uitvoering van werken (DUW).

De naamswijziging hing samen met de overgang van 'Waterstaat' (infrastructurele werken) naar het ministerie van Verkeer. In 1959 werd de naam gewijzigd in Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.