Ministerie van Verkeer

Dit ministerie bestond in 1946-1947. Het werd ingesteld door het eerste kabinet-Beel als opvolger van het ministerie van Verkeer en Energie. Energie ging toen over naar Economische Zaken. Wel kreeg het ministerie van Verkeer de zorg voor de scheepvaart, waarvoor in 1945-1946 een apart ministerie bestond.

In 1947 werd de naam gewijzigd in Verkeer en Waterstaat.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.