Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

Dit ministerie was in 1959 de voortzetting van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Door opneming van Bouwnijverheid in de naam werd de prioriteit die daaraan werd gegeven benadrukt. In 1965 werd de naam gewijzigd in Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het ministerie was verantwoordelijk voor de woningbouw en -verbetering, herstel van woningen en gebouwen, woningverdeling, huurbeleid, krotopruiming, rijksgebouwendienst en ruimtelijke ordening.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.