Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)

Dit ministerie was de voortzetting van het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Met de naamswijziging werd bij de vorming van het kabinet-Cals het toegenomen belang van ruimtelijke ordening onderstreept.

Het ministerie was belast met de woningbouw, woningverdeling, sanering woonbestand en stads- en dorpsvernieuwing, het huurbeleid en de coördinatie van de ruimtelijke ordening (situering bouwlocaties, recreatiegebieden, infrastructuur etc.).

In 1982 werd na toevoeging van het milieubeleid de naam gewijzigd in Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.