Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw

Dit ministerie was de voortzetting van het in juni 1945 ingestelde ministerie van Openbare Werken. Door de toevoeging Wederopbouw werd het belang daarvan onderstreept. In 1947 werd de naam gewijzigd in Wederopbouw en Volkshuisvesting. De verantwoordelijkheid voor Waterstaat ging toen over naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het ministerie was verantwoordelijk voor het herstel van woningen, gebouwen en de infrastructuur en daarnaast voor volkshuisvesting, de Rijksgebouwendienst, de Rijksdienst voor het Nationale Plan (ruimtelijke ordening), Rijkswaterstaat en de Dienst Uitvoering Werken (DUW).


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.