Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker, al bestonden soortgelijke posten wel in voorgaande Commissies (informatiemaatschappij en media in Barroso-I, digitale agenda in Barroso-II). De eurocommissaris was tot 1 januari 2017 Günther Oettinger. De portefeuille is tot 4 juli 2017 waargenomen door vice-voorzitter Andrus Ansip; op die dag is de Bulgaarse Mariya Gabriel benoemd als nieuwe eurocommissaris.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Telecommunicatie

  • het ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader voor frequenties
  • het verder harmoniseren van de regels voor telecommunicatie
  • het moderniseren van regels omtrent copyright

Digitale ontwikkeling

  • het stimuleren van investeringen, al dan niet in de vorm van publiek-private samenwerking, in digitale netwerken
  • het stimuleren van start-ups met activiteiten op digitaal gebied
  • het stimuleren van digitale innovaties waaronder het 'Internet of things'
  • zorg dragen ook in internationaal verband, dat het internet een open karakter behoudt
  • het helpen bij het ontwikkelen van initiatieven om digitale vaardigheden te trainen
  • het ontwikkelen van beleid teneinde data beter te beschermen

Overig

  • het, in samenwerking met de eurocommissaris Grondrechten, ondersteunen van vrijheden, pluraliteit in aanbod en culturele diversiteit in online omgevingen

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vier van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Teams (indirect betrokken):