Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

Dit uitvoerend agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van subsidieregelingen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, burgerschap, media en vrijwilligerswerk.

Het agentschap was opgericht in 2006.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Besluit 2005/56/EG en 2009/336/EG

Oprichting

14 januari 2005 - operationeel sinds 1 januari 2006

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Onderwijs- en jeugdbeleid, Audiovisueel en mediabeleid, Cultuurbeleid

2.

Werkzaamheden

Dit agentschap is verantwoordelijk voor een aantal subsidieprogramma's, waaronder: Erasmus+, Creatief Europa en Europa voor de burger. Verder is het EACEA betrokken bij het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening.

3.

Organisatie

Het agentschap wordt bestuurd door een directeur en een afdelingshoofd, die de leiding hebben over dertien eenheden. Het agentschap legt verantwoording af aan vier directoraten-generaal van de Europese Commissie: Onderwijs en Cultuur (EAC), Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME), Communicatienetwerken, inhoud en technologie (CNECT) en Humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO).