Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA)

ENISA is het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging. Dit agentschap heeft als doel de maatschappij te beschermen tegen misbruik van communicatienetwerken. Het agentschap werd in 2004 opgericht met een tijdelijk mandaat. In 2019 is het, vanwege de steeds groter wordende dreiging van 'cyberwarfare' en het belang van internetveiligheid, omgezet naar een permanent mandaat.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Heraklion & Athene

Locatie (land)

Griekenland

Grondslag

Verordening 2019/881

Oprichting

14 maart 2004

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Informatiemaatschappij, Telecommunicatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap helpt de Europese Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven te voldoen aan de vereisten op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging. Daarbij moet rekening gehouden worden met de eisen van de huidige en toekomstige EU-wetgeving.

ENISA is ook een expertisecentrum waar de lidstaten en de EU-instellingen terecht kunnen voor advies over netwerk- en informatiebeveiliging.

De belangrijkste taken zijn:

  • het ondersteunen van de ontwikkeling, en de uitvoering van het beleid van de EU op het gebied van cyberbeveiliging.
  • het ondersteunen van de lidstaten bij de uitvoering van specifieke cyberbeveiligingsaspecten van het EU-beleid zoals gegevensbescherming en privacy.
  • het bevorderen van kennis, capaciteit en deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging van de EU en nationale overheden.
  • het verzamelen en analyseren van informatie over veiligheidsincidenten, nieuwe risico's en relevante trends.
  • het bevorderen en ondersteunen van samenwerking en crisisbeheersing tussen lidstaten zodat cyberveiligheidsproblematiek beter getackeld kan worden.
  • het verzorgen van de samenwerking en coördinatie van het netwerk van Computer Security Incident Support Teams (CSIRT's) en nationale instanties.
  • het coördineren van de openbaarmaking van kwetsbaarheden.
  • het, samen met de commissie, opzetten en onderhouden van het EU-brede certificatiesysteem voor producten, processen en diensten.

3.

Organisatie

Het Agentschap bestaat uit: een raad van bestuur, een uitvoerend directeur en een Permanente Groep van Belanghebbenden.

De raad van bestuur bestaat uit:

De voorzitter en de directeur worden door de raad van bestuur gekozen. De Permanente Groep van Belanghebbenden bestaat uit dertig deskundigen, aangewezen door de uitvoerend directeur.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het ENISA vertegenwoordigd door het Ministerie van Economische Zaken (directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging).

5.

Meer informatie